„Rural EcoSystems“ RECOS е проект за сътрудничество, подкрепен от програма Еразъм+, който ни позволи да срещнем, обменим опит и да се вдъхновим от практиките на организациите Collectif Parasites (Франция) и Contratto Sociale (Италия).

По време на три мобилности делегации от всяка структура се срещнаха в Монтебело ди Бертона (Италия), в Ландресиес (Франция) и след това в Старо Стефано (България), за да обсъдим младежи, селски райони и еко-събития и да създадем заедно размисли и отговори на проблеми, пред които са изправени нашите територии.

Това ни даде възможност да обменим ценен опит и знания, с които да развием районите, в които работим и създадем:

  • Диалози – френско-италианско-българско изследване на нагласите на младите хора и младежките организации, работещи в селските райони.
  • Ръководство за създаване и управление на устойчиви и екологични културни събития.