“Зелен сбор” е проект на сдружение „Зелен“, който цели да подкрепи големите идеи за малките населени места.

В летните месеци съдействаме в организирането на серия от събития, насърчаващи живота в малки общности с грижа за околната среда.

Домакините на тези събития са местни хора или общности, които имат възможност да споделят начина си на живот с всичките му ползи и недостатъци. Всички те стимулират социалната ангажираност на местно ниво, спомагат за опазването на околната среда и климата и са по своему предприемачи в тежки социални условия, демонстрирайки, че всичко е възможно, при наличието на силна мотивация.

Основното препятствие, пред което са изправени хората, в една малка общност, е липсата на социален живот и това провокира нашето събитие. „Зелен сбор“ е платформа, промотираща събития, повишаваща осведомеността за екологичните идеи на тези общности и насърчаваща уникалния им устойчив начин на живот.

Събитията включват социални, образователни, артистични, спортни, културни и други дейности, които стимулират младите хора да прекарват времето си по ползотворен начин извън шумотевицата на големия град и близо до природата.

Наред с организираната от нас кампания се надяваме хората и общностите да се самоорганизират чрез платформата и взаимно да се възползват едни от други, като повишат осведомеността си по проблемите на околната среда и климата и най-важното – споделят знанията си за намаляването им.