“Зелен сбор” е проект на сдружение „Зелен“, който цели да подкрепи големите идеи за малките населени места.

През месец септември съдействаме в организирането на серия от събития, насърчаващи живота в малки общности с грижа за околната среда.

Домакините на тези събития са местни хора или общности, които имат възможност да споделят начина си на живот с неговите ползи и недостатъци. Така стимулират социалната ангажираност на местно ниво и спомагат за опазването на околната среда и климата. Те са по своему предприемачи в тежки социални условия, демонстрирайки, че всичко е възможно, при наличието на силна мотивация.

Основното препятствие, пред което са изправени хората, в една малка общност, е липсата на социален живот и това провокира нашата инициатива. „Зелен сбор“ е платформа, промотираща събития, повишаваща осведомеността за екологичните идеи на тези общности и насърчаваща уникалния им устойчив начин на живот.

Събитията включват социални, образователни, артистични, спортни, културни и други дейности, които стимулират младите хора да прекарват времето си по ползотворен начин извън шумотевицата на големия град и близо до природата.

Вярваме, че участниците в „Зелен сбор“могат да се самоорганизират чрез платформата и взаимно да са си полезни, като споделят знания и ресурси за по-добър живот.

Проектът се осъществява с подкрепата на доброволците на сдружение “Зелен” по програма “Еразъм+” на Европейския съюз.