проекти

Зелена сцена

В стремежа си да представяме и подкрепяме устойчиви модели на социално взаимодействие създадохме Зелена сцена - споделено творческо пространство, подкрепящо…

NAN%
€0.00
€0.00

Зелен сбор

"Зелен сбор" е проект на сдружение „Зелен“, който цели да подкрепи големите идеи за малките населени места. В летните месеци…

NAN%
€0.00
€0.00

Зелената къща

В стремежа ни да представяме и подкрепяме устойчиви модели на социално взаимодействие, създадохме преди две години социален център, представляващ споделено…

NAN%
€0.00
€0.00